Pod zástavami bratstva : Z dejín československých partizánskych...... / Jevgenij Markov - Osveta, Martin, 1989.
ISBN 80-217-0030-0
SNP - dejiny - Slovensko - brigády partizánske - Turiec - Žilina - vojna svetová II. 1939-1945 - partizáni - ZSSR - 943.76
neznáma K80760 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ