Sever proti Juhu / Jules Verne , Jozef Brandobur prel., Milan Veselý ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1989.
Edícia Knihy J. Verna
ISBN 80-06-00097-2
literatúra francúzska - romány dobrodružné
K80978 MC
K80979 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ