Minirozprávky / J. Bilstein-Thomas , Anna Hollá prel., F. Herreros ilustr., V. Melo ilustr. - Slovart Junior, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7146-020-6
literatúra belgická - rozprávky pre najmenších
neznáma K83999 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ