Zuzanka u strýka Františka / Gilberte Millour , Pierre Couronne ilustr. - Slovart Junior, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7146-033-8
literatúra belgická - príbehy o deoch
K84181 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ