Věrka vede kvartu : Dívčí román / Eva Marešová - Atos, Praha, 1991.
Edícia Jaro
literatúra česká - romány dievčenské
neznáma K84405 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ