Nemecko-slovenský a slovensko nemecký vreckový slovník / Eleonóra Kovácsová - Kniha spoločník, Bratislava, 1992.
ISBN 80-901160-0-0
slovníky - nemčina - 801
K84464 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ