Pediatria I. / Karel Brachfeld , Elena Černayová - Osveta, Martin, 1982.
Edícia Učebnice pre stredné zdravotnícke školy
lekárstvo detské - ošetrovanie - vývoj dieťaťa - lieky - choroby - vitamíny - 616-053.2 - pediatria - vývoj psychomotorický - výživa detí - dojčenie - mlieko materské - výživa umelá - imunita - dedičnosť - choroby dedičné - novorodenci - deti nedonosené - pôrod rizikový - antibiotiká - dezinfekcia - diuretiká - infúzie - liečba kyslíkom - choroby dýchacích ciest - zápaly - chrípka - telesá cudzie v dýchacích cestách - rázštep - rázštep pery
voľná K95931 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ