Zuzanka na jarmoku / Joelle Barnabé , Pierre Couronne ilustr. - Slovart Junior, Bratislava, 1992.
ISBN 80-7146-046-X
literatúra belgická - rozprávky
vožná K85203 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ