Bibi a Bubi : Kamaráti v dobrom i zlom / Tina Caspariová , Jozef Petro prel., Werner Heymann ilustr. - Egmont Neografia, Bratislava, 1993.
ISBN 80-7134-595-4
literatúra nemecká - príbehy o zvieratkách - 830-31(087.5)
K85651 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ