Latúrniky / Jennifer Coldreyová , Vladimír Kováč prel. - Slovart, Bratislava, 1993.
ISBN 80-7145-087-1
lastúrniky - mäkkýše - ulitníky - zoológia - plazy - 594
neznáma K85863 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ