Zuzanka / Brigitte Yernová , Pierre Couronne ilustr. - Junior, Bratislava, 1993.
ISBN 80-7146-041-9
literatúra belgická - rozprávky
K85962 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ