Dejiny filozofie / Vladimír Leško - Iris, Bratislava, 1994.
ISBN 80-967013-3-9
filozofia - dejiny - antika - filozofia grécka - filozofia grécka - stredovek - renesancia - novovek - 14(091)
neznáma K86428 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ