Dejiny filozofie / Ladislav Kiczko - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 1993.
ISBN 80-08-01830-5
filozofia - dejiny - antika - stredovek - novovek - filozofia moderná - 14
vožná K86442 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ