Silvia L / Silvia Lakatošová - Perex, Bratislava, 1994.
ISBN 80-976105-0-8
Lakatošová, Silvia miss - autobiografie - modeling - modelky - miss - Lúčnica - tanec - 929
neznáma K86500 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ