Sindibád moreplavec a iné rozprávky / Mária Klenková prel. - Fortuna Print, Bratislava, 1990.
ISBN 80-85224-46-1
literatúra talianska - rozprávky
vožná K86523 ML
K86524 MC

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ