Bratia Kipovci / Jules Verne , Vladimír Dudáš prel., Milan Veselý ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1991.
ISBN 80-06-00331-9
literatúra francúzska - romány dobrodružné
K86673 MC

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ