Rajské pahorky koní / Zane Grey , Oľga Bednárová prel. - Šport, Bratislava, 1991.
Edícia Western
ISBN 80-7096-193-7
literatúra americká - romány dobrodružné - Západ divoký
voľná K83851 D
voľná K95945 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ