Zemský kžúč : Povesti, rozprávky a povrávky z okolia Zvolena. / Mária Ďuríčková - Mladé letá, Bratislava, 1994.
ISBN 80-06-00475-7
literatúra slovenská - povesti historické - piesne žudové - poézia - Zvolen
vožná K87346 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ