Mýty a legendy : Európa / Claude-Catherine Ragache , Jozef Drozd prel., Christian Heinrich ilustr. - Gemini, Bratislava, 1994.
ISBN 80-7161-105-0
mýty - legendy - Európa - 292
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ