Anna primabalerína / Justus Pfaue , Juliana Sataniková prel. - Remedium, Bratislava, 1994.
ISBN 80-85352-34-6
literatúra nemecká - romány dievčenské - romány psychologické
neznáma K87910 ML

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ