Záverečná! : Vožné pokračovanie románu Hlava XXII / Joseph Heller , Jana Plulíková prel. - INA, Bratislava, 1995.
ISBN 80-85680-75-0
literatúra americká - romány protivojnové
neznáma K88274 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ