Gordana : Snúbenka Jána Korvína / Marija Jurič Zagorka , Emil Hantel prel., Rastislav Popovič prel., Vladimír Segeš doslov - Juga, Bratislava, 1995.
ISBN 80-85506-35-1
literatúra chorvátska - romány historické
neznáma K88356 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ