Hľadanie vzťahov / Milan Augustín - Národné literárne centrum, Bratislava, 1997.
ISBN 80-88878-15-2
Slovania - Uhorsko - dejiny slovenské - 93 - Avari - Chorváti - Maďari - Arpádovci - Tatári - dejiny - dejiny európske - bitka pri Moháči
voľná K90366 D
neznáma K90367 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ