Z klenotnice staršieho slovenského písomníctva : II. Renesancia a humanizmus / Jozef Minárik zost. - Slovenský Tatran, Bratislava, 1997.
Edícia Knihy do vrecka
ISBN 80-222-0463-3
literatúra slovenská - renesancia - humanizmus - lyrika - poézia - epigramy - piesne - piesne historické - slovesnosť ľudová - 82 - písomníctvo - lyrika satirická - lyrika ľúbostná - lyrika didakticko-reflexívna - epigramy - poézia panegyrická - facécie - balady - legendy - povesti
voľná K91095 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ