Slovenské povesti / Jozef Cíger Hronský , Ľuboslav Paľo ilustr. - Matica slovenská, Martin, 2001.
ISBN 80-7090-618-9
literatúra česká - povesti
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ