Lízaülian.com : Príbeh lásky cez internet / Jörg Hagemann , Dagmar H. Mehešová prel. - Belimex, Bratislava, 2002.
ISBN 80-89083-07-2
literatúra švajčiarska - romány pre mládež
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ