Takí sme.... / Alica Buzalková , Andrej Grossmann ilustr. - B-print, Trnava, 2002.
ISBN 80-968496-5-4
literatúra česká - poézia - región
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ