Kľúčik III : (Zborník mladých autorov) / Mária Magyarová zost. - Kľúč, Poprad, 2002.
ISBN 80-967418-4-5
literatúra česká - poézia - próza
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ