Hľadači pokladov : Čo zakopal pirát. Strieborná ruka / Thomas Brezina , Helena Hanuljaková prel. - Mladé letá, Bratislava, 2002.
ISBN 80-06-01259-8
literatúra rakúska - knihy pre deti - romány dobrodružné
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ