Deťom : Lupienky z jabloní. Kniha rozprávok / Milan Rúfus , Svetozár Mydlo ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 2002.
ISBN 80-06-01207-5
literatúra česká - poézia detská
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ