Prehľad fyziky / Jozef Zámečník - Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 2000.
ISBN 80-08-02956-0
fyzika - mechanika - algebra vektorová - stroje tepelné - turbíny - stroje chladiace - 53(07)
stredoškolské učivo fyziky
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ