Výber / Elena Maróthy Šoltésová - Tatran, Bratislava, 1978.
Edícia Zlatý fond slovenskej literatúry
literatúra slovenská - príbehy dedinské
Moje deti, Sedemdesiat rokov života, Korešpodencia, Články
voľná K96517 D

Výber / Elena Maróthy Šoltésová - Tatran, Bratislava, 1978.
literatúra slovenská - príbehy dedinské
Moje deti, Sedemdesiat rokov života, Korešpodencia, Články
voľná K96003 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ