Kliatba čarodejníka : Chladnokrvný myšiak Chip / Thomas Jeier , Anna Lackovičová prel., Svetozár Mydlo ilustr. - Mladé letá, Bratislava, 1999.
ISBN 80-06-00934-1
literatúra švajčiarska - knihy pre deti - literatúra dobrodružná
K91898 ML
voľná K91899 ML

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ