Náuka o spoločnosti : Príprava na maturity a prijímacie skúšky ny vysoké školy - Slovenské pedagogické nakladatežstvo, Bratislava, 2004.
ISBN 80-10-00388-3
maturity - skúšky prijímacie - psychológia - etika - právo - politológia - sociológia - ekonómia - filozofia - 372
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ