Hviezdna kniha : Majster Kadehar / Erik L Homme , Zuzana Szabóová prel. - Perfekt, Bratislava, 2005.
ISBN 80-8046-295-X
literatúra francúzska - romány sci-fi - mágia
Trilógia: 2.Pán Ša, 3.Tvár temnoty
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ