Proglas / Konštantín Filozof-sv. Cyri , Viliam Turčány prel. - Herba, Bratislava, 1998.
ISBN 80-967994-0-1
literatúra česká - ikony - symboly - atribúty - písmo - vznik - Metod - Cyril - 943.7 - 808
Knižničné jednotky nie sú evidované vo výpožičnom fonde
[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ