Laboratórne cvičenia : pre 3. ročník štúdia popri zamestnaní na SPŠ hutníckych / Zdeněk Brotánek , Jiří Škubal , Jiří Bartoš , Alojz Martišík prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1964.
Edícia Edícia baníckej a hutníckej literatúry
620.1 - učebnice stredoškolské - strojárstvo - analýza chemická - laboratóriá chemické - kovy - metalurgia - hustota - analýza odmerná - analýza vážková - liatina - ocež - koks - laboratóriá metalografické - mikroskop metalografický - meď - hliník - horčík - meranie - skúšky tvrdosti - skúšky materiálov - únava materiálu - skúšky technologické - skúšky opotrebovatežnosti - skúšky elektromagnetické - vzorkovanie
vožná K18650 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ