Hornické minimum : Všeobecná část / M. Ulbrich - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1961.
622 - baníctvo - geológia - ložiská - ložiská nerastné - vetranie - vetranie banské - razenie - razenie šácht - mechanizácia - mechanizácia banská - stroje - stroje banské - doprava - doprava materiálu - doprava banská - pomoc - pomoc prvá
voľná K14053 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ