Hornické minimum : Všeobecná část / M. Ulbrich - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1964.
622 - baníctvo - geológia - ložiská - ložiská nerastné - ťažba - ťažba uhlia - mechanizácia - mechanizácia banská - doprava - doprava banská - pomoc - pomoc prvá - stroje - stroje banské - uhlie - uhlie hnedé - lignit - tlak - tlak zeme
voľná K18645 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ