Řešení hornických situací metodami modelování : Praktické aplikace a příklady / Vlastimil Ehrenberger , Alfred Fajkoš - SNTL, Praha, 1984.
622 - baníctvo - logika - logika matematická - riešenie - riešenie problémov - riešenie situácií - modelovanie - modelovanie logické - modelovanie matematické - ťažba - ťažba uhlia - riadenie - riadenie prác - riadenie výroby
voľná K82439 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ