Úvod do hornictví / Jan Otýs - SNTL, Praha, 1987.
622 - baníctvo - dejiny - dejiny baníctva - geológia - horniny - paleontológia - ložiská - ložiská uhoľné - bane - bane podzemné - vetranie - vetranie banské - doprava - doprava banská - výztuž - výztuž banská - razenie - razenie šácht - razenie tunelov - úprava - úprava uhlia
voľná K75903 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ