Úvod do hornictví / Úvo zahl. - SNTL, Praha, 1969.
622 - baníctvo - dejiny - dejiny baníctva - bane - bane podzemné - bane povrchové - bane uhoľné - doprava - doprava banská - vetranie - vetranie banské - jamy - jamy banské - odvodňovanie - oheň - záchranári - záchranári banskí - služba - služba záchranná - tlak - tlak zeme - výztuž - výztuž banská - ťažba - ťažba uhlia
voľná K82896 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ