Fyzikální základy hornické techniky / Miroslav Bajer , Libor Suchan - SNTL, Praha, 1982.
622 - baníctvo - sústava jednotiek - mechanika - teplo - elektrina - magnetizmus - kmitanie - optika - mechanika kvantová - fyzika - fyzika jadrová
vožná K82805 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ