Organizácia práce a riadenie výroby v baníctve / Vladimír Vodzinský - Alfa, Bratislava, 1973.
622 - baníctvo - organizácia - organizácia práce - výroba - riadenie - riadenie výroby - ťažba - ťažba uhlia - bane - bane povrchové - doprava - doprava banská
voľná K82671 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ