Organizácia výroby a plánovania v baníctve / Anton Sopko - Vysoká škola technická, Ko¨ice, 1964.
622 - baníctvo - organizácia - organizácia výroby - plánovanie - plánovanie výroby - riadenie - riadenie podniku - dispečeri - doprava - doprava banská
vožná K82701 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ