Gigant atom / K. Bohm , R. Dorge , Vladimír Doksanský prel., Josef Škop prel. - Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1959.
atómy - energia jadrová - hmota - oheň - Zem - vzduch - voda - molekuly - neutróny - protóny - elektróny - jadro atómové - bomba atómová - urán - reaktory jadrové - elektrárne atómové - energia slnečná - odpad rádioaktívny - žiarenie - rakovina - röntgenológia - rastliny plané - hnojivá - zbrane atomové - látky bojové - bomba vodíková - bomba kobaltová - využitie energie - 620.9
voľná K83375 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ