Zlatá kniha banícka / Jozef Vozár - Veda, Bratislava, 1983.
622 - baníctvo - dejiny - dejiny baníctva - ťažba - ťažba nerastov - ťažba rúd - ťažba uhlia - ťažba zlata - štôlne - hutníctvo - knihy dvojjazyčné
voľná K68424 D

[ Jednoduché vyhľadávanie | Komplexné vyhľadávanie | Čitateľské informácie ]

© 1997 JJ