Elektrotechnika v baníctve : Základy elektrotechniky v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1962.
622 - baníctvo - elektrotechnika - energia - energia elektrická - rádioaktivita - rádioaktivita umelá - energia atómová - pole - pole elektrické - prúd - prúd elektrický - prúd striedavý - prístroje meracie - meranie - meranie elektrické
vožná K15439 D
vožná K15440 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ