Elektrotechnika v baníctve : Elektrické stroje v baníctve / Vladimír Vančura , Vojtech Štefankovič prel. - Slovenské vydavatežstvo technickej literatúry, Bratislava, 1962.
622 - baníctvo - stroje - stroje elektrické - prúd - prúd elektrický - dynamá - stroje synchrónne - transformátory - stroje asynchrónne - elektrotechnika
vožná K15549 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ