Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol / Jonas Jonasson , Jana Melichárková prel. - Ikar, Bratislava, 2013.
ISBN 8-80-551-3508-3
literatúra švédska - romány spoločenské - romány humoristické
vožná K102889 D

[ Jednoduché vyhžadávanie | Komplexné vyhžadávanie | Čitatežské informácie ]

© 1997 JJ